BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sudden appearance" — Słownik kolokacji angielskich

sudden appearance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagłe pojawienie się
  1. sudden przymiotnik + appearance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I suspect your sudden appearance here has something to do with those reports.

powered by  eTutor logo