"sudden change" — Słownik kolokacji angielskich

sudden change kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagła zmiana
  1. sudden przymiotnik + change rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A sudden change in the air made her look up.

powered by  eTutor logo