"steep rise" — Słownik kolokacji angielskich

steep rise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowny wzrost
  1. steep przymiotnik + rise rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Coalition members say that has contributed to a steep rise in drug spending.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo