"sudden increase" — Słownik kolokacji angielskich

sudden increase kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowny wzrost
  1. sudden przymiotnik + increase rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A sudden increase in blood pressure often is the first sign of a problem.

powered by  eTutor logo