GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"sudden" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sudden przymiotnik

sudden + rzeczownik
Kolokacji: 594
sudden death • sudden change • sudden appearance • sudden movement • sudden silence • sudden burst • sudden attack • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. sudden appearance = nagłe pojawienie się sudden appearance
7. sudden burst = nagły wybuch sudden burst
8. sudden thought = nagła myśl sudden thought
9. sudden surge = nagły nagły przypływ sudden surge
10. sudden pain = ból nagły sudden pain
11. sudden rush = nagły pośpiech sudden rush
12. sudden loss = nagła strata sudden loss
13. sudden increase = gwałtowny wzrost sudden increase
  • A sudden increase in blood pressure often is the first sign of a problem.
  • In fact, I believe that such a large, sudden increase would not work effectively.
  • But the sudden increase in pain made him even more alert.
  • The patients who dropped out, they said, did so gradually over the year of the study, without a sudden increase after six months.
  • "But that's not enough to explain the sudden increase from 1992 to 1993."
  • The sudden increase in weight pressed him forward this time.
  • He was still, and she sensed his sudden increase of interest.
  • The matter is made more serious by the sudden increase in the speed of transmission.
  • The state should also plan better to avoid large, sudden increases.
  • Now, added to this, we have the sudden increase in oil prices.
14. sudden shift = nagła zmiana sudden shift
15. sudden flash = nagły błysk sudden flash
16. sudden interest = nagły interes sudden interest
17. sudden turn = nagła kolej sudden turn
18. sudden departure = nagły odjazd sudden departure
19. sudden fear = nagły strach sudden fear
20. sudden drop = nagły spadek sudden drop
21. sudden move = gwałtowny ruch sudden move
22. sudden stop = nagła przerwa sudden stop
23. sudden rise = nagły wzrost sudden rise
25. sudden impulse = nagły impuls sudden impulse
26. sudden chill = nagły chłód sudden chill
27. sudden urge = nagłe pragnienie sudden urge
28. sudden gust = nagły podmuch sudden gust
29. sudden shock = nagły wstrząs sudden shock
30. sudden decision = nagła decyzja sudden decision
31. sudden end = nagły cel sudden end
32. sudden feeling = nagłe uczucie sudden feeling
33. sudden halt = nagłe zatrzymanie się sudden halt
34. sudden storm = nagła burza sudden storm
35. sudden disappearance = nagłe zniknięcie sudden disappearance
36. sudden light = nagłe światło sudden light
37. sudden noise = nagły hałas sudden noise
39. sudden panic = nagła panika sudden panic
40. sudden inspiration = nagłe natchnienie sudden inspiration
41. sudden illness = nagła choroba sudden illness
42. sudden sound = nagły dźwięk sudden sound
45. sudden sense = nagły sens sudden sense
46. sudden explosion = nagła eksplozja sudden explosion
47. sudden wave = nagła fala sudden wave
48. sudden smile = nagły uśmiech sudden smile
49. sudden onset = nagły początek sudden onset
50. sudden arrival = nagły przyjazd sudden arrival
51. sudden collapse = nagły upadek sudden collapse
52. sudden need = nagła potrzeba sudden need
53. sudden release = nagłe zwolnienie sudden release
54. sudden desire = nagła ochota sudden desire
55. sudden tear = nagła łza sudden tear
57. sudden outburst = nagły wybuch sudden outburst
58. sudden influx = nagły napływ sudden influx
59. sudden jerk = nagłe szarpnięcie sudden jerk
60. sudden motion = nagły ruch sudden motion
61. sudden darkness = nagła ciemność sudden darkness
62. sudden flood = nagła powódź sudden flood
63. sudden memory = nagła pamięć sudden memory
64. sudden wind = nagły wiatr sudden wind
65. sudden resignation = nagła rezygnacja sudden resignation
66. sudden cry = nagły krzyk sudden cry
67. sudden return = nagły powrót sudden return
68. sudden terror = nagłe przerażenie sudden terror
69. sudden flurry = nagły podmuch sudden flurry
70. sudden glare = nagłe oślepiające światło sudden glare
71. sudden suspicion = nagłe podejrzenie sudden suspicion
72. sudden fury = nagła furia sudden fury
73. sudden violence = nagła przemoc sudden violence
74. sudden flare = nagły błysk sudden flare
75. sudden hope = nagła nadzieja sudden hope
76. sudden rage = napad szału sudden rage
77. sudden reversal = nagłe odwrócenie sudden reversal
78. sudden stillness = nagły bezruch sudden stillness
79. sudden alarm = nagły alarm sudden alarm
80. sudden insight = nagłe spostrzeżenie sudden insight
81. sudden leap = nagły skok sudden leap
82. sudden image = nagły obraz sudden image
84. sudden jolt = nagłe szarpnięcie sudden jolt
85. sudden acceleration = nagłe przyśpieszenie sudden acceleration
86. sudden pang = nagłe ściśnięcie serca sudden pang
87. sudden roar = nagły ryk sudden roar
88. sudden stab = nagłe dźgnięcie sudden stab
89. sudden shout = nagły okrzyk sudden shout
90. sudden warmth = nagłe ciepło sudden warmth
91. sudden demise = nagły upadek sudden demise
92. sudden idea = nagły pomysł sudden idea
93. sudden jump = nagły skok sudden jump
94. sudden blow = nagły cios sudden blow
95. sudden fall = nagły upadek sudden fall
96. sudden spurt = nagły wytrysk sudden spurt
97. sudden revelation = nagłe ujawnienie sudden revelation
98. sudden look = nagłe spojrzenie sudden look
99. sudden success = nagły sukces sudden success
100. sudden start = nagły początek sudden start
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 100

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.