"sudden image" — Słownik kolokacji angielskich

sudden image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagły obraz
  1. sudden przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Nothing could explain it except the sudden, vivid image of what he would look like when she killed him.

    Podobne kolokacje: