NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"subtract" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "subtract" po angielsku — Słownik polsko-angielski

subtract

czasownik
  1. odejmować (np. liczby)
    to take away
    If you subtract 8 from 6 you will get a negative number. (Jeżeli odejmiesz 8 od 6 otrzymasz liczbę ujemną.)
    They subtracted 30% from the full price. (Oni odjęli 30% od pełnej ceny.)
    Subtract 20 from 55. (Odejmij 20 od 55.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "subtract"

rzeczownik
subtracting = odejmowanie (np. liczb)
subtractor , digital subtractor = subtraktor (cyfrowy układ kombinacyjny)
subtractive color = synteza subtraktywna (zjawisko mieszania barw)
przymiotnik