"file" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

file czasownik

file + rzeczownik
Kolokacji: 41
file suit • file charges • file papers • file plans • file documents • file briefs • file tax returns • file a grievance • file a lawsuit • ...
czasownik + file
Kolokacji: 16
plan to file • fail to file • required to file • expected to file • begin filing • ...
file + przyimek
Kolokacji: 38
file against • file out • file by • file for • file under • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
2. file for = składać dla file for
3. file under = złóż poniżej file under
4. file by = składać przez file by
5. file into = wejdź jeden za drugim file into
6. file out = wykreślać z ewidencji file out
7. file with = składać z file with
8. file before = złóż wcześniej file before
9. file within = złóż wewnątrz file within
10. filed in = złożony w filed in
11. filed through = złożony całkowicie filed through
12. file after = złóż potem file after
13. file on = składać na file on
14. file over = plik ponad file over
15. file at = składać przy file at
16. file from = składać z file from
17. file to = składać aby file to
18. file about = plik około file about
20. file past = przeszłość pliku file past
21. file out of = składać na zewnątrz z file out of
22. filed during = złożony podczas filed during
23. file down = spiłuj file down
24. filed since = złożony od tej pory filed since
file + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 37
file away • later file • file jointly • immediately file • originally filed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.