"file for" — Słownik kolokacji angielskich

file for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składać dla
  1. file czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The situation did not make a whole lot of sense to her at the time, so she just filed the information away for later use.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo