"file" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

file czasownik

file + rzeczownik
Kolokacji: 41
file suit • file charges • file papers • file plans • file documents • file briefs • file tax returns • file a grievance • file a lawsuit • ...
czasownik + file
Kolokacji: 16
plan to file • fail to file • required to file • expected to file • begin filing • ...
file + przyimek
Kolokacji: 38
file against • file out • file by • file for • file under • ...
file + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 37
file away • later file • file jointly • immediately file • originally filed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. file away = odkładać dokumenty do akt file away
2. later file = później plik later file
3. file jointly = złóż wspólnie file jointly

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.