"later file" — Słownik kolokacji angielskich

later file kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później plik
  1. file czasownik + later przysłówek
    Silna kolokacja

    She filed for divorce from him less than two months later.

powered by  eTutor logo