"file" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

file czasownik

file + rzeczownik
Kolokacji: 41
file suit • file charges • file papers • file plans • file documents • file briefs • file tax returns • file a grievance • file a lawsuit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
2. file charges = wnieść oskarżenie file charges
3. file papers = papiery pliku file papers
4. file plans = plany pliku file plans
5. file documents = wciągać do akt, wciągać do ewidencji file documents
6. file briefs = sprawy pliku file briefs
9. file a complaint = złożyć skargę, złożyć zażalenie, wnieść reklamacje file a complaint
13. file an application = składać podanie, złożyć podanie, złożyć wniosek file an application
14. file a motion = złożyć wniosek, składać wniosek, wystąpić z wnioskiem file a motion
15. file a claim = wnieść pozew, złożyć wniosek file a claim
20. file a statement = złóż oświadczenie file a statement
23. file stories = historie pliku file stories
24. file a protest = złożyć protest file a protest
25. file an action = wnosić powództwo file an action
26. file information = informacje pliku file information
27. file bankruptcy = upadek pliku file bankruptcy
czasownik + file
Kolokacji: 16
plan to file • fail to file • required to file • expected to file • begin filing • ...
file + przyimek
Kolokacji: 38
file against • file out • file by • file for • file under • ...
file + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 37
file away • later file • file jointly • immediately file • originally filed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.