"file" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

file rzeczownik

rzeczownik + file
Kolokacji: 136
PDF file • data file • computer file • text file • case file • music file • Kodak file • video file • personnel file • Docket File • image file • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. PDF file = Plik PDF PDF file
2. data file = plik danych data file
3. computer file = plik komputerowy computer file
4. text file = plik tekstowy text file
5. case file = teczka z aktami, dossier case file
6. music file = plik muzyczny music file
7. Kodak file = Kodak plik Kodak file
8. video file = plik video video file
9. personnel file = akta personalne, akta osobowe personnel file
10. Docket File = Deklaracja zawartości przesyłki Plik Docket File
11. image file = plik graficzny image file
12. configuration file = plik konfiguracyjny, plik konfiguracji configuration file
13. police file = plik policyjny police file
14. Rockford File = Rockford Plik Rockford File
15. XML file = Plik XML XML file
16. nail file = pilnik do paznokci nail file
17. media file = plik multimedialny media file
18. FBI file = FBI plik FBI file
19. source file = plik źródłowy source file
20. log file = plik dziennik log file
21. paper file = papierowy plik paper file
22. intelligence file = plik wywiadowczy intelligence file
23. system file = plik systemowy system file
24. zip file = plik z rozszerzeniem .zip zip file
file + rzeczownik
Kolokacji: 51
file format • file cabinet • file size • file system • file folder • PDF file viewer • file name • file transfer • file type • file server • ...
file + czasownik
Kolokacji: 35
file contains • file sharing • file shows • file includes • file using • ...
czasownik + file
Kolokacji: 90
store files • create files • find files • send files • listen to files • share files • save files • delete files • view PDF files • access files • ...
przymiotnik + file
Kolokacji: 109
single file • audio file • digital file • large file • secret file • personal file • old file • small file • additional file • new file • ...
przyimek + file
Kolokacji: 17
on file • of files • with files • for files • to files • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.