"find files" — Słownik kolokacji angielskich

find files kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź akta
  1. find czasownik + file rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Behind the clutter, the police said, they found files with pictures of more than 100 women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo