ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"turn on something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "turn on something" po angielsku — Słownik polsko-angielski

turn something on *
turn on something **

phrasal verb
 1. włączyć coś
  Could you turn on the light, please? (Czy możesz proszę włączyć światło?)
  Let's turn the music on! (Włączmy muzykę!)
 2. włączać coś
  We turn the radio on every morning. (Włączamy radio o każdym poranku.)
  He always turns the same movie on. (On zawsze włącza ten sam film.)
 3. podłączać coś
  The man turned on the internet in our house. (Mężczyzna podłączył nam w domu internet.)

turn on something **
turn upon something

phrasal verb
 1. zależeć od czegoś
  Our good outcome turns on our work. (Nasz dobry wynik zależy od naszej pracy.)
  His words turn on the context. (Jego słowa zależą od kontekstu.)
Learn Spanish Online: Verbs "to turn" - Spandango
phrasal verb
 1. włączać (światło), odkręcać (kurek), uruchamiać (urządzenie)
  It's dark in here. Can you turn on the light? (Ciemno tu. Możesz włączyć światło?)
  He turned on the radio to hear the news. (On włączył radio, aby posłuchać wiadomości.)
phrasal verb
 1. skoczyć na kogoś, zaatakować kogoś (słownie)
  He turned on me without any reason! (On zaatakował mnie bez żadnego powodu!)
phrasal verb
 1. podniecać kogoś, rozpalać kogoś do czerwoności
  He doesn't turn me on. (On mnie nie podnieca.)
  Do I turn you on? (Podniecam cię?)
 2. interesować kogoś, zainteresować kogoś
  She turns me on. (Ona mnie interesuje.)
  I hope I can turn the board on with my idea. (Mam nadzieję, że umiem zainteresować zarząd moim pomysłem.)
phrasal verb
 1. zainteresować kogoś czymś
  I turned him on to physics. (Zainteresowałem go fizyką.)
  Why don't you turn her on to modern art? (Dlaczego nie zainteresujesz jej sztuką nowoczesną?)
rzeczownik
 1. zachęta (do czegoś), atrakcja
  The new Toyota is a real turn-on for car lovers. (Nowa Toyota to prawdziwa atrakcja dla wielbicieli samochodów.)
 2. podnieta (na tle seksualnym)
idiom
 1. zacząć się wdzięczyć, użyć wdzięku

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.