włączyć coś

turn something on, turn on something

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Could you turn on the light, please? = Czy możesz proszę włączyć światło?