BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Silver Spring" — Słownik kolokacji angielskich

Silver Spring kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Srebrna Sprężyna
  1. silver rzeczownik + spring rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was 82 years old and lived in Silver Spring.

powered by  eTutor logo