BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Silver Star" — Słownik kolokacji angielskich

Silver Star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Srebrna Gwiazda
  1. silver rzeczownik + star rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then there was nothing between them and the silver stars.

powered by  eTutor logo