Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Palm Spring" — Słownik kolokacji angielskich

Palm Spring kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiosna palmowa
  1. palm rzeczownik + spring rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was 50 miles and light years from Palm Springs; a small town, 500 people.

powered by  eTutor logo