Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"śmiały" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "śmiały" po polsku

śmiały

przymiotnik
 1. bold , **
  • odważny, śmiały (np. decyzja)
   She always had a soft spot for bold and open-minded men. (Ona zawsze miała słabość do śmiałych i otwartych mężczyzn.)
   He made a bold decision. (On podjął odważną decyzję.)
   Brave for you to come here with such bold words. (Odważny jesteś, przychodząc tu z takimi śmiałymi słowami.)
   link synonim: brave
  • śmiały, odważny (np. strój), krzykliwy (np. kolor)
   She wore a bold dress. (Ona założyła odważną sukienkę.)
   She dyed her hair bold red. (Ona zafarbowała swoje włosy na krzykliwą czerwień.)
 2. daring
  • brawurowy (np. czyn), dzielny (np. duch), ryzykowny (np. plan), śmiały
   As I have said, this is an ambitious and daring strategy. (Jak już mówiłem jest to strategia ambitna i ryzykowna.)
 3. adventurous , adventuresome AmE
  • żądny przygód, śmiały, odważny
   She's brave and also adventurous and wants to travel everywhere. (Ona jest odważna i żądna przygód - chciałaby wszędzie pojechać.)
 4. hardy
 5. spirited
 6. audacious
 7. enterprising
 8. explicit **
 9. breezy
 10. venturesome
 11. temerarious
 12. venturous
 13. unshy
 14. daredevil , także: dare-devil
 15. aweless , także: awless
 16. goey potocznie
 17. bodacious
 18. gallus
 19. paughty
 20. malapert
rzeczownik
 1. punk *
  • smarkacz, gnojek, śmieć potocznie
   You feelin' lucky, punk? (Myślisz, że to twój szczęśliwy dzień, śmieciu?)
   This punk tried to steal from me! (Ten gnojek próbował mnie okraść!)
 2. dross
 3. cruft
 4. chickenshit
czasownik
 1. durst
obrazek do "laugh" po polsku
czasownik
 1. laugh , ****
  • śmiać się, zaśmiać się [nieprzechodni]
   The boy laughed and kept on going. (Chłopiec zaśmiał się i szedł dalej.)
   I could do nothing but laugh. (Nie mogłem zrobić nic, tylko się śmiać.)
   Everyone at the table laughed. (Wszyscy przy stole się zaśmiali.)
   She laughed but inside she was feeling humiliated. (Ona się zaśmiała, ale w środku czuła się upokorzona.)
   Suddenly, I started laughing and crying at the same time. (Nagle zacząłem śmiać się i płakać w tym samym momencie.)
   I laughed when I saw my best friend wear that ugly dress. (Zaśmiałam się, kiedy zobaczyłam moją najlepszą przyjaciółkę ubraną w tę brzydką sukienkę.)
 2. roar **
 3. go laughing  
 4. arride
 1. wear a grin  
czasownik
 1. daren't

powered by  eTutor logo