"powinni" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powinni" po polsku — Słownik angielsko-polski

powinni, powinien

czasownik
 1. should *****
  • powinien, powinna, powinno, powinni (wyrażając powinność, np. on powinien się poprawić)
   You should read more books. (Powinieneś czytać więcej książek.)
   You should give up smoking. (Powinieneś rzucić palenie.)
   What should we say to her? (Co powinniśmy jej powiedzieć?)
   zobacz także: need
  • powinien, powinna, powinno, powinni (wyrażając oczekiwanie, np. jutro powinna być ładna pogoda)
   It should stop raining tomorrow. (Jutro powinno przestać padać.)
   That smells great! It should be tasty. (To pachnie świetnie! Powinno być smaczne.)
 2. need *****
  • powinien, powinna, powinno, powinni (gdy udzielamy rady) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   After a surgery, you need to rest as much as you can. (Po operacji powinieneś odpoczywać tak dużo, jak tylko możesz.)
   Your sister needs to drink a lot of water. (Twoja siostra powinna pić dużo wody.)
   zobacz także: should
czasownik
 1. ought ***
  • powinien (wskazujące na zobligowanie, pożądane zachowanie)
   You ought to stop smoking. (Powinieneś przestać palić.)
   She ought to forgive him. (Ona powinna mu wybaczyć.)
  • powinien (wskazujące na logiczne oczekiwanie)
   He ought to know what's best for him. (Powinien wiedzieć, co jest dla niego najlepsze.)
   Kate ought to study more if she wants better grades. (Katy powinna więcej się uczyć, jeżeli chce mieć lepsze oceny.)

Powiązane zwroty — "powinni"

rzeczownik
czasownik
używane w oficjalnych nakazach oraz instrukcjach (np. pasażerowie powinni udać się do odprawy) = should
przysłowie
Zobacz także: zasady postępowania