"expected until" — Słownik kolokacji angielskich

expected until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczekiwany do czasu gdy
  1. expect czasownik + until przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The full results are not expected until 1996 or 1997.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo