"ciąg czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ciąg czegoś" po polsku

course that you had given.
rzeczownik
 1. course , *****
  • ciąg, bieg, tok [tylko liczba pojedyncza]
   In the course of his life, he made many mistakes. (W ciągu swojego życia on popełnił wiele błędów.)
   Who knows what may happen in the course of two years? (Kto wie, co się może zdarzyć w ciągu dwóch lat?)
 2. sequence **
  • pasmo, ciąg, sekwencja (wydarzeń) [niepoliczalny]
   Are you absolutely certain of this sequence of events? (Jesteś absolutnie pewien tej sekwencji zdarzeń?)
   The second sequence began to run on the display. (Kolejna sekwencja zaczęła przesuwać się na ekranie.)
   Three numbers were missing from the sequence. (Brakowało trzech liczb z sekwencji.)
  • ciąg (w matematyce) termin techniczny
   In other words, the sequence 00011000 means something different from 00010100. (Innymi słowy, ciąg 00011000 znaczy coś innego niż 00010100.)
 3. chain ***
 4. string ***
  • szereg, seria, ciąg [policzalny]
   He experienced a string of failures. (On doświadczył szeregu niepowodzeń.)
   She survived a whole string of tests. (Ona przeżyła całą serię testów.)
 5. succession *
  • ciąg, szereg (np. wydarzeń), seria (np. zwycięstw)
   All of those events came in such rapid succession, I don't know where to start. (Wszystkie te rzeczy wydarzyły się w tak szybkim ciągu, że nie wiem od czego zacząć.)
 6. thrust **
 7. catena

ciąg czegoś

 1. string of something *
  • ciąg czegoś (np. podobnych wydarzeń, podobnych rzeczy)

Powiązane zwroty — "ciąg czegoś"

czasownik
ciągnąć = pull +6 znaczeń
ciągnąć się = trail +2 znaczenia
phrasal verb
rzeczownik
Zobacz także: ściąg

powered by  eTutor logo