ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wodociąg" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wodociąg" po polsku

"wodociąg" — Słownik kolokacji angielskich

water pipe kolokacja
 1. water rzeczownik + pipe rzeczownik = wodociąg, rurociąg wodny
  Bardzo silna kolokacja

  The water pipes were still big enough to move around in.

  Podobne kolokacje:
water mains kolokacja
 1. water rzeczownik + mains rzeczownik = magistrala wodna, sieć wodociągowa, wodociąg
  Bardzo silna kolokacja

  There was not enough time to use the water mains.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo