Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"dzieje" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dzieje" po polsku

dzieje

rzeczownik
 1. fortune , **
  • dola, dzieje, los, losy (np. wojny) [policzalny zwykle liczba mnoga]
   I hope my fortune will get better thanks to you. (Mam nadzieję, że mój los poprawi się dzięki tobie.)
   Fortune can be cruel sometimes. (Los potrafi być czasami okrutny.)
   Fortunes of our company will be determined in a few days. (Losy naszej firmy zostaną rozstrzygnięte za kilka dni.)
obrazek do "story" po polsku The story of the year is a
rzeczownik
 1. story *****   [policzalny]
  She has told me that story millions of times. (Ona opowiadała mi tę historię miliony razy.)
  He always has plenty of stories to tell. (On ma zawsze mnóstwo historii do opowiedzenia.)
  My mom used to read me this story. (Moja mama czytała mi tę opowieść.)
  This can't be a true story. (To nie może być prawdziwa historia.)
  zobacz także: legend, fable
czasownik
 1. happen *****   [nieprzechodni]
  What happened? (Co się stało?)
  It happened yesterday evening. (To się wydarzyło wczoraj wieczorem.)
  Where did the accident happen? (Gdzie zdarzył się wypadek?)
  link synonim: occur
obrazek do "history" po polsku
rzeczownik
 1. history *****   [niepoliczalny]
  I teach history at a local school. (Uczę historii w miejscowej szkole.)
  She knows all about history. (Ona wie wszystko o historii.)
czasownik
 1. occur , ****   oficjalnie [nieprzechodni]
  The robbery occurred the night we were not at home. (Kradzież zdarzyła się tej nocy, kiedy nie było nas w domu.)
  Serious problems like this occur very rarely. (Poważne problemy jak ten pojawiają się bardzo rzadko.)
  Changes that we didn't expect occurred. (Wystąpiły zmiany, których się nie spodziewaliśmy.)
  link synonim: happen
phrasal verb
 1. go on *****
 2. go along *
czasownik
 1. transpire
 2. run *****   [nieprzechodni]
  You will never speak of the things that have run in that room. (Nigdy nie powiesz o rzeczach, które się działy w tym pokoju.)
  Weird things run in this house. (Dziwne rzeczy dzieją się w tym domu.)
obrazek do "weave" po polsku
czasownik
 1. weave **   [przechodni/nieprzechodni]
  My grandmother wove a blanket for me. (Moja babcia utkała dla mnie koc.)
 1. take place ***   [nieprzechodni]
  to make something happen, a time for something to occur
  The lecture will take place on Monday. (Wykład odbędzie się w poniedziałek.)
  Where will your wedding take place? (Gdzie odbędzie się twój ślub?)
  The party will take place in the city centre. (Przyjęcie odbędzie się w centrum miasta.)
obrazek do "knit" po polsku
czasownik
 1. knit *   [przechodni/nieprzechodni]
  My grandma taught me how to knit. (Moja babcia nauczyła mnie robić na drutach.)

Powiązane zwroty — "dzieje"

rzeczownik
idiom
czasownik
móc (używane do określenia, że coś czasami ma miejsce, czasami się dzieje) = can , can
rozpoczynać (okres, kiedy coś się dzieje) = enter
towarzyszyć (dziać się w tym samym momencie, co inne wydarzenia) = attend
nadziać = bait +1 znaczenie
wykazać jak (np. coś się dzieje) = demonstrate how
przymiotnik
senny (np. o mieście, w którym nic się nie dzieje) = sleepy
przyimek
w (do opisu rodzaju oświetlenia w jakim coś się dzieje, np. w świetle księżyca) = by
w momencie (używane na określenie sytuacji kiedy coś się dzieje) = on
inne
przez cały czas (gdy coś innego się dzieje) = all the while
Tylko nie to! (gdy coś dzieje się ponownie) = Not again!
inne
phrasal verb
wykrzyknik
bum (jako określenie, że coś się szybko dzieje) = bam
powiedzenie