"be in the picture" po polsku - Słownik angielsko-polski

be in the picture

idiom
  1. być wtajemniczonym, wiedzieć co się dzieje
    You can talk, Mary is in the picture. (Możesz mówić, Mary jest wtajemniczona.)
obrazek do "in the picture" po polsku
  1. na obrazku
    What do you see in the picture? (Co widzisz na obrazku?)
  2. na zdjęciu

podobne do "be in the picture" po angielsku - Słownik polsko-angielski

czasownik
jest (forma czasownika "be") = is
rzeczownik
Internet (używane z "the") = net
ocean (używane z "the") = ocean
poczta (system pocztowy, używane z "the") = post
prawica (w polityce, używane z "the") = right , r. (skrót)
pula (używane z "the") = pot
najważniejsza rzecz (używane z "the") = point , pt (skrót)
prawa strona (używane z "the") = right , r. (skrót)
opozycja polityczna (używane z "the") = opposition
czek in-blanco = blank cheque British English , blank check American English
przedimek (np. "a", "the") = article
fale eteru (fale radiowe; używane z "the") = ether
przyimek (np. "at", "in", "on") = preposition , prep. (skrót) , prep (skrót) British English
BBC (The British Broadcasting Corporation) = auntie
inne
przyimek
przysłówek
przymiotnik