"fuks" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fuks" po polsku

fuks

rzeczownik
 1. fortune , **
  • przypadek, traf, szczęście, fuks, fart [niepoliczalny]
   Winning the lottery was just lucky fortune. (Wygrana w loterii była tylko szczęśliwym trafem.)
   It was fortune that I passed the exam. (To, że zdałem egzamin, było przypadkiem.)
 2. fluke
  • fuks, szczęśliwy traf, fart potocznie
   Their discovery was just a fluke. (Ich odkrycie było tylko szczęśliwym trafem.)
   One might have been a fluke, but two? (Jeden to mógł być fart, ale dwa?)
   I had won by a fluke because I hadn't cared enough to be nervous. (Wygrałem fuksem, bo nie przejmowałem się wystarczająco, żeby się stresować.)
 3. squeaker    AmE potocznie
 4. narrow squeak , near squeak
 5. near thing
  • fuks (coś, co prawie się nie udało) potocznie
przymiotnik
 1. fluke

Powiązane zwroty — "fuks"

rzeczownik

"fuks" — Słownik kolokacji angielskich

near thing kolokacja
 1. near przymiotnik + thing rzeczownik = fuks (coś, co prawie się nie udało)
  Silna kolokacja

  But it had been a near thing just the same.

  Podobne kolokacje: