"cud" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cud" po polsku — Słownik angielsko-polski

cud

rzeczownik
 1. wonder *****   [COUNTABLE]
  Can you name the seven wonders of antiquity? (Czy umiesz wymienić siedem cudów starożytności?)
  It's a wonder that you got this job. (To cud, że dostałeś tę pracę.)
 2. miracle **   [COUNTABLE]
  She had never been one to believe in miracles. (Ona nigdy nie była osobą wierzącą w cuda.)
  It's a miracle! (To cud!)
 3. marvel *
  • cud, cudo
   This computer is a technological marvel. (Ten komputer to technologiczne cudo.)
   My invention is a marvel of modern science. (Mój wynalazek jest cudem współczesnej nauki.)
   link synonim: prodigy
 4. prodigy
 5. narrow squeak , near squeak

"cud" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cud" po angielsku — Słownik polsko-angielski

cud

rzeczownik
 1. pokarm (dla przeżuwaczy) [UNCOUNTABLE]
 2. funciak slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "cud"

czasownik
idiom