"rada pedagogiczna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rada pedagogiczna" po polsku

rada pedagogiczna

rzeczownik
  1. staff meeting  

"rada pedagogiczna" — Słownik kolokacji angielskich

staff meeting kolokacja
  1. staff rzeczownik + meeting rzeczownik = rada pedagogiczna
    Bardzo silna kolokacja

    And see if you can get a staff meeting going within the hour.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo