"guidance suggests" — Słownik kolokacji angielskich

guidance suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wskazówki wskazują
  1. guidance rzeczownik + suggest czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The bank's current guidance, for example, suggests rates will stay low "through mid-2013".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo