BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"conducting" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "conducting" po angielsku

conducting

rzeczownik
 1. przeprowadzanie, prowadzenie
 2. dyrygowanie (orkiestrą, chórem)
 3. przewodzenie (np. ciepła)
 4. kierowanie, zaprowadzanie oficjalnie
czasownik
 1. przeprowadzać, prowadzić (np. wywiad, eksperyment) [przechodni]
  It's not safe to conduct this experiment outside laboratory conditions. (Nie jest to bezpieczne, by przeprowadzać ten eksperyment poza warunkami laboratoryjnymi.)
  We are conducting an experiment here. (Przeprowadzamy tutaj eksperyment.)
 2. dyrygować (orkiestrą, chórem) [przechodni/nieprzechodni]
  Mr. Johnson conducts the academic choir. (Pan Johnson dyryguje chórem akademickim.)
  He said that he conducts an orchestra. (On powiedział, że dyryguje orkiestrą.)
 3. przewodzić (np. ciepło) [przechodni]
  Metals conduct electricity. (Metale przewodzą prąd.)
  Does wood conduct heat? (Czy drewno przewodzi ciepło?)
 4. kierować, zaprowadzać oficjalnie [przechodni]
  She conducted me into a white room. (Ona zaprowadziła mnie do białego pokoju.)
  Can you conduct our guests to their bedrooms? (Czy możesz zaprowadzić naszych gości do ich sypialni?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zachowywać się oficjalnie
  He conducts himself in a very strange manner. (On zachowuje się w bardzo dziwny sposób.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "conducting"

rzeczownik
inne
czasownik
przymiotnik

powered by  eTutor logo