"znosić jajka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znosić jajka" po polsku — Słownik angielsko-polski

znosić jajka

czasownik
  1. lay eggs

"znosić jajka" — Słownik kolokacji angielskich

lay eggs kolokacja
  1. lay czasownik + egg rzeczownik = znosić jajka, składać jaja
    Bardzo silna kolokacja

    They only went back to the water to lay their eggs.

    Podobne kolokacje: