leżeć

lie

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He was lying on the bed. = On leżał na łóżku.