ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"obarczyć kogoś czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obarczyć kogoś czymś" po polsku — Słownik angielsko-polski

obarczyć kogoś czymś

idiom
 1. burden somebody with something  
  He always burdens me with his problems. (On zawsze obarcza mnie swoimi problemami.)
  I don't want to burden you with my issues. (Nie chcę cię obarczać moimi problemami.)
 2. lay something at somebody's door  
czasownik
 1. encumber , także: incumber
idiom
 1. burden somebody with somebody  
  He tried to burden me with his children but I refused. (Chciał obarczyć mnie swoimi dziećmi, ale odmówiłem.)
  We can't burden my mother with us, she's got her own trouble. (Nie możemy obarczać nami mojej matki, ma swoje problemy.)
czasownik
 1. burden ***
  • obciążać, obarczać, obładowywać (np. problemami) [TRANSITIVE]
   I wanted to ask you a favour, but I don't want to burden you more. (Chciałem poprosić cię o przysługę, ale nie chcę cię bardziej obciążać.)
   My boss burdened me with papers and box files. (Mój szef obładował mnie papierami i segregatorami.)
   I don't want to burden my mother with my problems. (Nie chcę obarczać mojej matki moimi problemami.)
 2. burthen
  • obciążać, obarczać old use
   They burthened me with the responsibility for this accident. (Oni obciążyli mnie odpowiedzialnością za ten wypadek.)
   He burthened his horse with a lot of bags. (On obciążył swojego konia wieloma torbami.)