"składać jaja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "składać jaja" po polsku — Słownik angielsko-polski

składać jaja

czasownik
  1. spat
  2. lay eggs
  3. oviposit

"składać jaja" — Słownik kolokacji angielskich

lay eggs kolokacja
  1. lay czasownik + egg rzeczownik = znosić jajka, składać jaja
    Bardzo silna kolokacja

    They only went back to the water to lay their eggs.

    Podobne kolokacje: