"produce eggs" — Słownik kolokacji angielskich

produce eggs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprodukuj jajka
  1. produce czasownik + egg rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They can produce between 5000 and 10,000 eggs per day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo