"lay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lay czasownik

lay + rzeczownik
Kolokacji: 107
lay eggs • lay claim • lay siege • lay eyes • lay waste • lay plans • lay mines • lay souls • lay one's head • lay down one's arms • ...
czasownik + lay
Kolokacji: 10
help lay • begin laying • want to lay • start laying • try to lay • ...
lay + przyimek
Kolokacji: 91
lay out • lay down • lay off • lay upon • lay across • lay beside • lay beneath • lay beyond • lay up • ...
lay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 140
lay ahead • lay dead • lay bare • lay low • lay aside • lay flat • lay motionless • lay open • lay quiet • lay dormant • lay unconscious • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
1. lay ahead = połóż naprzód lay ahead
2. lay dead = kłaść zmarły lay dead
4. lay bare = ujawnij lay bare
5. lay open = bądź otwartym lay open
6. lay low = pozostawać niezauważonym, pozostawać w ukryciu, czynić siebie niezauważonym lay low
7. lay flat = laickie mieszkanie lay flat
8. lay motionless = kłaść nieruchomy lay motionless
9. lay quietly = połóż cicho lay quietly
10. carefully laid = ostrożnie położyć carefully laid
11. lay together = połóż razem lay together
12. lay quiet = laicki cichy lay quiet
13. lay dormant = kłaść drzemiący lay dormant
14. lay directly = połóż bezpośrednio lay directly
15. lay unconscious = kłaść nieprzytomny lay unconscious
16. lay away = połóż daleko lay away
17. lay silent = kłaść cichy lay silent
18. gently lay = łagodnie połóż gently lay
19. lay prone = kłaść podatny lay prone
20. lay far = połóż daleko lay far
21. finally lay = w końcu połóż finally lay
22. lay heavy = kłaść ciężki lay heavy
23. lay helpless = kłaść bezsilny lay helpless
24. lay nearby = połóż blisko lay nearby
25. simply lay = po prostu laicki simply lay
26. lay somewhere = połóż gdzieś lay somewhere
27. once lay = kiedyś połóż once lay
28. lay about = okładaj lay about
29. lay empty = kłaść pusty lay empty
30. lay thick = kłaść gruby lay thick
31. lay naked = kłaść nagi lay naked
32. therein lay = tu laicki therein lay
33. well laid = dobrze położyć well laid
34. lay heavily = połóż ciężko lay heavily
35. lay alone = połóż w pojedynkę lay alone
36. lay unmoving = kłaść nieruchomy lay unmoving

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.