"lay together" — Słownik kolokacji angielskich

lay together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż razem
  1. lay czasownik + together przysłówek
    Silna kolokacja

    At night, when no business was to be done, they lay together and made love.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo