"pretty bad" — Słownik kolokacji angielskich

pretty bad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewesoły
  1. pretty przysłówek + bad przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    "It must have been pretty bad for you to try so hard to get away."

powered by  eTutor logo