"actually" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

actually przysłówek

czasownik + actually
Kolokacji: 693
actually happen • actually exist • actually increase • actually occur • actually enjoy • actually cause • actually perform • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) exist, live, survive, last
Kolokacji: 4
(30) read, record, argue, indicate
Kolokacji: 4
(35) spend, commit, place, invest
Kolokacji: 4
(43) like, hope, wish
Kolokacji: 3
3. actually blush = faktycznie rumieniec actually blush
4. actually submit = faktycznie przedstaw actually submit
5. actually split = faktycznie podzielić actually split
6. actually explode = faktycznie wybuchnij actually explode
7. actually undergo = faktycznie przejdź actually undergo
8. actually divided = faktycznie podzielić actually divided
9. actually abandon = faktycznie porzuć actually abandon
10. actually depart = faktycznie wyrusz actually depart
11. actually collapse = faktycznie upadek actually collapse
12. actually quit = faktycznie zrezygnuj actually quit
13. actually separated = faktycznie podzielić actually separated
14. actually resign = faktycznie zrezygnuj actually resign
15. actually detonate = faktycznie zdetonuj actually detonate
(49) smile, marry, grin
Kolokacji: 3
(53) save, relieve, rescue
Kolokacji: 3
(56) pass, eliminate, vomit
Kolokacji: 3
(62) prefer, choose, favor
Kolokacji: 3
(66) arrive, land, miss, escape
Kolokacji: 4
(69) base, establish, found
Kolokacji: 3
(75) sleep, doze
Kolokacji: 2
(78) derive, descend, evolve
Kolokacji: 3
(79) report, complain, kick
Kolokacji: 3
(80) share, overlap
Kolokacji: 2
(81) paint, pave
Kolokacji: 2
(83) compete, sue
Kolokacji: 2
(86) reside, invade, inhabit, board
Kolokacji: 4
(89) issue, emerge
Kolokacji: 2
(90) lift, reverse, avoid, cancel
Kolokacji: 4
(91) penetrate, bury, sink, plant
Kolokacji: 4
(92) gut, stem
Kolokacji: 2
(93) undermine, weaken
Kolokacji: 2
(95) recover, cure, inject
Kolokacji: 3
(96) could
Kolokacji: 1
(97) blow, understate, boast
Kolokacji: 3
(98) undercut, bore
Kolokacji: 2
actually + przymiotnik
Kolokacji: 40
actually good • actually true • actually worse • actually able • actually present • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.