"actually" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

actually przysłówek

czasownik + actually
Kolokacji: 693
actually happen • actually exist • actually increase • actually occur • actually enjoy • actually cause • actually perform • ...
actually + przymiotnik
Kolokacji: 40
actually good • actually true • actually worse • actually able • actually present • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(1) good, dead, nice, beneficial
Kolokacji: 4
(2) true, responsible
Kolokacji: 2
(4) able, capable, different
Kolokacji: 3
(5) present, old
Kolokacji: 2
(6) easy, available, ready
Kolokacji: 3
(8) alive, interested, aware
Kolokacji: 3
(9) high, low, small
Kolokacji: 3
(10) possible, useful
Kolokacji: 2
(11) glad, happy, afraid, willing
Kolokacji: 4
(12) large, necessary, pregnant
Kolokacji: 3
(13) guilty, innocent
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.