"actually" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

actually przysłówek

czasownik + actually
Kolokacji: 693
actually happen • actually exist • actually increase • actually occur • actually enjoy • actually cause • actually perform • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) exist, live, survive, last
Kolokacji: 4
1. actually belong = faktycznie należ actually belong
2. actually look = faktycznie popatrz actually look
4. actually come = faktycznie przyjdź actually come
5. actually seem = faktycznie wydawaj się actually seem
6. actually consist = faktycznie składaj się actually consist
7. actually agree = faktycznie zgódź się actually agree
9. actually fit = faktycznie pasuj actually fit
10. actually matter = faktycznie sprawa actually matter
11. actually jump = faktycznie skocz actually jump
12. actually owe = faktycznie bądź winnym actually owe
13. actually comprise = faktycznie zawieraj actually comprise
14. actually deserve = faktycznie zasłuż actually deserve
15. actually check = faktycznie sprawdź actually check
16. actually depend = faktycznie zależ actually depend
17. actually correspond = faktycznie korespondować actually correspond
18. actually amount = faktycznie ilość actually amount
19. actually match = faktycznie pasuj actually match
20. actually breathe = faktycznie odetchnij actually breathe
21. actually weigh = faktycznie waż actually weigh
22. actually disagree = faktycznie nie zgódź się actually disagree
23. actually outnumber = faktycznie przewyższ liczebnie actually outnumber
24. actually radiate = faktycznie promieniuj actually radiate
25. actually compare = faktycznie porównaj actually compare
26. actually rank = faktycznie stopień actually rank
(30) read, record, argue, indicate
Kolokacji: 4
(35) spend, commit, place, invest
Kolokacji: 4
(43) like, hope, wish
Kolokacji: 3
(49) smile, marry, grin
Kolokacji: 3
(53) save, relieve, rescue
Kolokacji: 3
(56) pass, eliminate, vomit
Kolokacji: 3
(62) prefer, choose, favor
Kolokacji: 3
(66) arrive, land, miss, escape
Kolokacji: 4
(69) base, establish, found
Kolokacji: 3
(75) sleep, doze
Kolokacji: 2
(78) derive, descend, evolve
Kolokacji: 3
(79) report, complain, kick
Kolokacji: 3
(80) share, overlap
Kolokacji: 2
(81) paint, pave
Kolokacji: 2
(83) compete, sue
Kolokacji: 2
(86) reside, invade, inhabit, board
Kolokacji: 4
(89) issue, emerge
Kolokacji: 2
(90) lift, reverse, avoid, cancel
Kolokacji: 4
(91) penetrate, bury, sink, plant
Kolokacji: 4
(92) gut, stem
Kolokacji: 2
(93) undermine, weaken
Kolokacji: 2
(95) recover, cure, inject
Kolokacji: 3
(96) could
Kolokacji: 1
(97) blow, understate, boast
Kolokacji: 3
(98) undercut, bore
Kolokacji: 2
actually + przymiotnik
Kolokacji: 40
actually good • actually true • actually worse • actually able • actually present • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.