"actually come" — Słownik kolokacji angielskich

actually come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie przyjdź
  1. come czasownik + actually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Last year I actually came close, at least by association.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo