ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"actually split" — Słownik kolokacji angielskich

actually split kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie podzielić
  1. split czasownik + actually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Surely enough, the river actually split in half, to the surprise of everyone.

    Podobne kolokacje: