"actually older" — Słownik kolokacji angielskich

actually older kolokacja
Popularniejsza odmiana: actually old
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie starszy
  1. actually przysłówek + old przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    I believe she is actually a year older than you are.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo