ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"actually present" — Słownik kolokacji angielskich

actually present kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie obecny
 1. actually przysłówek + present przymiotnik
  Zwykła kolokacja

  Only 54 Democrats were actually present for their election.

  Podobne kolokacje:
 2. present czasownik + actually przysłówek
  Luźna kolokacja

  The paper was actually presented to the society in 1843.

powered by  eTutor logo