KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"longer present" — Słownik kolokacji angielskich

longer present kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dłuższy obecny
  1. long przysłówek + present przymiotnik
    Silna kolokacja

    It was no longer present in 1994, although a similar spot had appeared farther to the north.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo