"longer necessary" — Słownik kolokacji angielskich

longer necessary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dłuższy niezbędny
  1. long przysłówek + necessary przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Now that he's gone, it is no longer necessary for her to keep his secret.

powered by  eTutor logo