"strictly necessary" — Słownik kolokacji angielskich

strictly necessary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściśle niezbędny
  1. strictly przysłówek + necessary przymiotnik
    Silna kolokacja

    To tell the truth, I continued to use the stick for longer than was strictly necessary.

powered by  eTutor logo