"medically necessary" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeśli chodzi o zdrowie niezbędny
  1. medically przysłówek + necessary przymiotnik
    Silna kolokacja

    Most of the time it is not medically necessary.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo